Serveis disponibles

Reparació ponts grua
polipastos
plumes
pórtics
portacontenedors
cabrestants,...

Manteniments preventius
predictius

Solucions d'urgéncia en temps de resposta molt ràpid.

Instal.lació de tot tipus de sistemes de ràdio control, línees elèctriques, components,...
Fabricació i muntatge d'estructures metàl.liques de biga-carril per ponts grua.
Pintura, acabats estructures i ponts grua,...

Muntatge de línees de vida en longituds de nau, ponts grua, estructures i escales interiors naus. GIRONA ELEVACIÓ S.L., Actualitza els ponts grua i equips d'elevació en normatives CE, RD.1215/97, que obliga a instal.lar tot tipus de dispositius de seguretat als equips anteriors al 1997, que consta de limitador de càrrega, finals de cursa en sentit transversal i longitudinal, dispositiu de seguretat dels ganxos, canvi de la línea de presa de corrent(si és de coure),línees de vida si l'equip ho requereix, sistema de senyal acústico-lluminosa i cèl.lules antixoc si són necessaries,...

També realitzem reparacions i tot tipus de manteniment a totes les marques existents en el mercat actual i antic, treballant cada marca amb els recanvis originals i seguint els requeriments de cada tipus de pont grua, polipast,... al tenir contacte directe amb diferents fabricants i distribuïdors.